Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola


Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola ir Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde. 

Tā atrodas Glūdas pagasta Nākotnes ciematā un tai ir mācību punkti :

 • Elejas pagastā,
 • Valgundes pagastā,
 • Zaļenieku pagastā,
 • Kalnciema pagastā
 • Līvbērzes pagastā. 

Jelgavas novadā iekļauti 13 pagasti 1317 km2 platībā, ar kopējo iedzīvotāju skaitu 25 801.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības iestāde Jelgavas novadā.

Skolas vēsturiskā attīstība

 • Skola dibināta 2004.gada 17.februārī kā Glūdas mūzikas skola;
 • 2006.gada 23.maijā saistībā ar izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” uzsākšanu, skola pārdēvēta par Glūdas Mūzikas un mākslas skolu;
 • 2006.gadā skola akreditēta uz 6 gadiem;
 • 2011.gada 24.augustā saistībā ar dibinātāja maiņu no Glūdas pagasta padomes uz Jelgavas novada pašvaldību un mācību punktu izveidi, skola pārdēvēta par Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolu.
 • 2012.g.skola akreditēta uz 6 gadiem.
 • 2015.g. skola akreditēta izglītības programmās Vokālā mūzika – Kora klase un Sitaminstrumentu spēle (20V).
 • 2017.gadā skola akreditēta izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase uz 6 gadiem.