Mūsu skolā iespējams apgūt sekojošas izglītības programmas:

 N.p.k Izglītības programmaProgrammas apguves ilgums 
 1 Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle  8 gadi
 2 Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle  6 gadi
 3 Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle  6 gadi
 6 Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle  6 gadi
 7 Sitaminstrumentu spēle  6 gadi
 9 Vokālā mūzika – Kora klase  8 gadi 
 10 Vizuāli plastiskā māksla 5 gadi